Figyelem!

A cikk egy évnél régebben készült, a benne szereplő adatok és tények a megírás idejének helyzetét tükrözik.
Tanévnyitó 2014
2014-09-01 21:44 | GI
Szeptember 01-től ismét fokozottan kell figyelni az iskolába, óvodába igyekvő gyerekekre, türelmesebbnek és körültekintőbbnek kell lenni a gyermek-intézmények közelében.

Szeptember hónapban, iskolakezdéskor a gyerekekre az átlagosnál is nagyobb veszélyek jelentkeznek közúti közlekedésük során. A vakációról visszatérő, felszabadult gyerekek veszélyérzete ilyenkor kisebb az átlagosnál, a belterületi utak hirtelen zsúfolttá válása tovább fokozza a veszélyeket. Az ORFK-OBB több mint két évtizedes fennállás óta minden évben megrendezi a szeptemberi tanévkezdő kampányát, mely az iskoláskorú gyermekek közlekedésbiztonságának javítását tűzi ki céljaként. A 2014/2015. tanévkezdeti kampányt hivatalosan augusztus 29-én Sopronban hirdették meg, s az akció szeptember végéig tart. Idén a rendőrség munkáját jelentősen segíti az Országos Polgárőr Szövetség.

 

SAJTÓKÖZLEMÉNY

 

Szeptembertől a rendőrség a polgárőrséggel együttműködve tovább folytatja a gyermekek biztonságos közlekedése és a bűnmegelőzés terén indított programjait.

Az Országos Rendőr-főkapitányság, valamint az ORFK-Országos Balesetmegelőzési Bizottság a gyermekek védelmét, a közlekedési nevelő munkában való aktív részvételt évtizedek óta kiemelt feladatának tekinti. A 2008. szeptember 1-jén megkezdett „Az iskola rendőre” program folytatódik a 2014/2015-ös tanévben is. Célja a kisiskolások biztonságos, balesetmentes közlekedésének, szabálykövető magatartásának elősegítése, közlekedési ismereteik bővítése, a gyermekek biztonságát veszélyeztető egyéb tényezők felderítése, megszüntetése.

A programban megközelítőleg 2800 oktatási intézményben közel 2200 rendőr vesz részt. Az iskolarendőr a helyi rendőri szerv és az iskola közötti kapcsolattartó, aki szolgálati feladata mellett, sokszor saját szabadidejének terhére végzi ezt a tevékenységet.

A „SuliMoped” programot ebben a tanévben is az ország valamennyi megyéjében és a fővárosban is folytatja a rendőrség. A program 2014. október 1-től kezdődően tantervi órakereten kívül, többnyire e-learning képzés keretében valósul meg, amely összesen 720 8. osztályos általános iskolai diák képzését jelenti. Az eredményes végrehajtás érdekében az ORFK-OBB az előző években beszerzett 30 darab segédmotoros kerékpárt, 20 darab utánfutót, valamint 50 egység személyi védőfelszerelést. Ezt kiegészítve az idei tanévben további 10 darab segédmotoros kerékpár beszerzése várható.

A rendőrség a közlekedésbiztonság mellett több évtizede tevékenykedik az iskolai bűnmegelőzési oktatás területén is.

A több, mint 20 éve működő D.A.D.A. program az általános iskolás gyerekeket célozza meg, amely olyan bűnmegelőzési tárgyú foglalkozások sorozata, amely a célzott korosztály érdeklődésére számot tartó témákat általuk szimpatikus vagy könnyen elfogadható módszerekkel, eszközökkel közvetít. A most induló tanévben 341 iskola közel 30 ezer diákja fog részt venni a programban, akiket 164 oktató tanít majd a biztonságos életvitelre.

A középiskolai tematikus program az ELLEN-SZER a 2014-15-ös tanévtől felfrissül, mind módszertanában, mind témaköreiben. A tizenéves korosztály igényinek kiszolgálására - korszerű kompetencia alapú pedagógiai módszerek felhasználásával - a biztonságos internetezés és az új típusú pszichoaktív anyagok veszélyei kerülnek előtérbe. Az ELLEN-SZERT ebben a tanévben több mint 5 ezer fiatal fogja tanulni 39 rendőroktató segítségével.

2013. év szeptemberétől elindult az „iskolai bűnmegelőzési tanácsadói hálózat”. A bűnmegelőzési tanácsadók feladata a szakiskolába vagy szakközépiskolába járó fiatalok bűncselekményekkel szembeni fokozott védelme mind elkövetői, a sértetti oldalon, kiemelt figyelemmel az internet veszélyeire, a családon belüli erőszakra, a kábítószerrel kapcsolatos bűncselekményekre, valamint a közlekedésbiztonságra. Az elmúl tanévben az ország közel 200 középfokú oktatási intézményében 100 szakember volt jelen. Munkájuk eredményeként több, mint 124 ezer diák kapott lehetőséget, hogy közvetlenül részt vehessen a rendőrség legújabb ifjúságvédelmi, bűnmegelőzési szolgáltatásában. Mind a tankerületek, mind az iskolák jó kezdeményezésnek tartják a program elindítását, és pozitívan értékelték a prevenciós tisztek tevékenységét. Ebben a tanévben további 33 bűnmegelőzési tanácsadó képzését tervezi a rendőrség.

Az Országos Polgárőr Szövetség az elmúlt évekhez hasonlóan az idei tanévben is meghirdette a „POLGÁRŐRÖK A TANÉVKEZDÉS BIZTONSÁGÁÉRT” akciót a 2014. augusztus 29-tól október 12-ig tartó időszakra. A tanévkezdés biztonsága érdekében meghirdetett akció során a polgárőrök önállóan, vagy a rendőrség állományával is szoros együttműködésben, elsősorban bűnmegelőzési és közlekedésbiztonsági feladatok végrehajtásában vesznek részt. Az akció kiemelt célja a gyermekbalesetek megelőzése az óvodák és iskolák környékén valamint a gyermekek sérelmére irányuló jogsértő cselekmények megakadályozása a rendőrség munkatársaival, a pedagógusokkal és a szülői munkaközösségek tagjaival együttműködve. A jogszabályoknak megfelelően a közbiztonság védelme, valamint a bűnmegelőzésben való közreműködés érdekében közterületi járőrszolgálatot, figyelőszolgálatot, bölcsőde, óvoda, általános és középiskola közvetlen közelében láthatósági mellénnyel kiegészített formaruhában jelzőőri tevékenységet látnak el.

Szeptember hónapban – a napi oktatás kezdetének és befejezésének időszakában – ismét kiemelt rendőri jelenlétet biztosít a Rendőrség és a Polgárőrség azon általános iskolák környékén, ahol ez közlekedésbiztonsági szempontból indokolt. A két szervezet demonstratív jelenléttel kívánja elősegíteni a gyermekek biztonságos közlekedését, fokozott figyelmet fordítva a gépjárművezetők jogkövető magatartására, különösen a kijelölt gyalogos-átkelőhely megközelítésére, továbbá a biztonsági öv és gyermekülés kötelező használatára. 


Vissza
  • Ajtónyitásos kampány...

    A gépjárművezetők 13%-a soha nem néz körül, mielőtt megállást követően kinyitja az ajtót....  

  • Tragédia...

    A robbanómotor meghajtású kerékpárok vezetése speciális kockázatokkal...  

  • Csaknem tízezer...

    Az egy hétig tartó nemzetközi sebességellenőrző kampány keretében hazánkban közel tízezer járművezetővel szemben indult...