Figyelem!

A cikk egy évnél régebben készült, a benne szereplő adatok és tények a megírás idejének helyzetét tükrözik.
Húsz év margójára
2013-02-27 09:39 | GI
Interjú Óberling József r. ezredes úrral, az ORFK-Közlekedésrendészeti Főosztály vezetőjével, az ORFK-OBB ügyvezető elnökével

 

- Főosztályvezető Úr!  Szakmai pályafutása mióta kötődik az ORFK-OBB működéséhez?

Már több éve dolgoztam az ORFK Közlekedésrendészeti Főosztályán, amikor 1996-ban – az akkori balesetmegelőzési osztály vezetőjeként – az ORFK-OBB titkára lettem. Néhány hónap elteltével már jött is az első „mély víz”, hiszen a PRI, azaz a Balesetmegelőzési Világszervezet 1996. őszén Budapesten tartotta világkongresszusát, és a szervezési feladatok ránk hárultak. Megjegyzem, hogy a PRI rendezvénye nagy elismerése volt a közlekedésbiztonság helyzet javítására irányuló törekvéseknek, továbbá ekkor avattuk fel a Baleseti Áldozatok Emlékművét is a Flórián téren.

Az ORFK-OBB titkári funkciót 2004-ig töltöttem be. Akkor néhány évre elkerültem ugyan a főosztályról, s előbb az Autópálya Rendőrség parancsnoki, majd a Nemzeti Közlekedési Hatóság stratégiai és módszertani igazgatói tisztségét töltöttem be, de az OBB-vel a kapcsolatom soha nem szakadt meg.  Az ORFK-hoz történt visszakerülésemet követően, 2009. óta vagyok az ORFK-OBB ügyvezető elnöke, ami számomra egyrészt új szerepkör, másrészt pedig nagy megtiszteltetés.

Milyen volt a közúti közlekedésbiztonság helyzete az ORFK-OBB létrehozása idején?

- A rendszerváltás időszakában a hazai közúti közlekedésbiztonság katasztrofális helyzetben volt. Soha nem fordult elő annyi személysérüléses közúti baleset, és soha nem haltak meg annyian közútjainkon, mint azokban az években. A közlekedésbiztonság „fekete évé”-ben”, azaz 1990-ben például 2 432 fő vesztette életét közútjainkon, s ez éppen négyszerese a 2012. évi 605 áldozatnak.

A különbségeket úgy is szemléltethetjük, hogy akkoriban naponta átlagosan 7 áldozatot követelt a közúti közlekedés, míg napjainkban kevesebb mint 2 főt, ami persze még mindig csaknem 2-vel több az elfogadhatónál. A kedvezőtlen trendre tekintettel nyilvánvaló volt, hogy tenni kell valamit, méghozzá minden olyan területen, amely a közlekedés biztonságára hatást gyakorol.

1992. igen aktív esztendőnek bizonyult, hiszen kormányhatározatot adtak ki a közlekedésbiztonság javításával kapcsolatos feladatokra, abban az évben jelent meg a rendőrség balesetmegelőzési koncepciója, s november 24-én megalakult az ORFK-OBB.

Mennyiben volt jó döntés a prevenció ügyét a rendőrség hatáskörébe utalni?

- Az ORFK-OBB létrehozása nem egy pillanat műve volt, hanem azt hosszas egyeztetések előzték meg, többek között a Belügyminisztérium, az ORFK, valamint a Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium vezető tisztségviselői részvételével. Egy olyan szervezet létrehozása volt a cél, mely országos hálózatot kiépítve, széles társadalmi kapcsolatrendszert működtetve képes irányítani, valamint koordinálni a baleset-megelőzési feladatokat.

A személyi feltételrendszer megléte, valamint a hagyományok a rendőrség irányába mutattak, s mindezeket figyelembe véve rendelkezett a 2012/1992. Korm. határozat arról, hogy a balesetek megelőzésére irányuló feladatokat a rendőrség közlekedési szolgálatának irányításával kell folytatni. Az eltelt két évtized bebizonyította, hogy helyes döntés volt.

Vannak-e személye élményei a „régi időkből”?

- Húsz éve egy rendkívül aktív időszak vette kezdetét, s a munkát hamarosan követték az első eredmények is. Az ORFK-OBB „hőskorszakát” igazi csapatmunka jellemezte, melyből beosztásától függetlenül mindenki kivette a részét. Számomra örökre emlékezetes marad, amikor dr. Túrós András tábornok úr, az ORFK-OBB akkori elnöke a tőle megszokott lezser, ámde fegyelmezett stílusában saját kezével vetette papírra, majd színezte ki elképzelését az egyik preventív kampányunkkal, nevezetesen egy óriásplakáttal kapcsolatban. Ezen kívül természetesen számtalan más emlékem van, felsorolni is nehéz lenne azokat.

Az ORFK-OBB az elmúlt két évtizedben kiemelt figyelmet fordított a gyermekekre. Mi ennek az oka?

- Két ok is kiemelhető: egyrészt a gyermekek a legveszélyeztetettebb és legsérülékenyebb képviselői a közlekedésnek, másrészt pedig ők lesznek a jövő felnőtt közlekedői, gépjárművezetői. A gyermekek még nem rendelkeznek azokkal az ismeretekkel, melyek a biztonságos közlekedéshez szükségesek, továbbá a rájuk leselkedő veszélyekkel sincsenek tisztában, s általában figyelmük sem eléggé koncentrált.

Mindezeken túl a gyermekkornak van még egy rendkívül fontos tulajdonsága: ez a legfogékonyabb időszak az emberi lét során, amikor a tanulás hatásfoka kiemelkedően magas, és ez vissza nem térő lehetőséget jelent a helyes közlekedési magatartás kialakításában.

Az ORFK-OBB a megalakulása óta részt vesz a gyermekek közlekedésre nevelésében. Különböző kiadványokat készítünk a gyermekek részére, tanévkezdeti kampányt szervezünk minden év szeptemberében, továbbá a baleset-megelőzési munkatársak, valamint 2008 óta az iskolarendőrök révén rendszeres kapcsolatot tartunk fenn a tanintézetekkel.

Az előzőeken túl az elsők között csatlakoztunk az „Élet Úton” programhoz, felmenő rendszerű országos vetélkedőket szervezünk az iskolások részére, évente meghirdetjük a „Közlekedésbiztonság gyermekszemmel” rajzpályázatot, továbbá közlekedésbiztonsági szaktáborokat és egyéb rendezvényeket is szervezünk.

Mit tart az ORFK-OBB legnagyobb sikerének?

- A húsz év alatti folyamatos és sikeres működést. 1992-óta az ORFK-OBB a hazai baleset-megelőzés meghatározó és megkerülhetetlen képviselője, amelyet minden hazai közlekedő ismer, ezen túl nemzetközi összehasonlításban is megálljuk a helyünket.

Az is tény, hogy az ORFK-OBB tevékenysége hozzájárult a személysérüléses közúti balesetek és halálos áldozatok elmúlt időszakban bekövetkezett csökkenéséhez, ezért a sikert mi is a magunkénak érezzük. Nagyszerű érzés, hogy két évtized alatt több ezer ember életét lehetett megmenteni a különböző intézkedések által.

Biztos vagyok abban is, hogy a gyermekek közlekedésbiztonsági helyzetében tapasztalható sikerekben az ORFK-OBB-nek jelentős érdemei vannak, és nem a véletlenen múlt, hogy az 1990. évi 107 áldozattal szemben 2011-ben mindössze 12 gyermek vesztette életét közúti balesetben.

Végezetül: hogyan tovább 2013-ban?

- Tervszerűen folytatjuk tovább a munkánkat. Januárban elfogadtuk az idei baleset-megelőzési irányelveket, mely az előre látható és tervezhető feladatainkat tartalmazza, ide értve a főbb kampányokat, közlekedésbiztonsági vetélkedőket, rendezvényeket stb. Természetesen rugalmasan bővítjük a feladatok körét, amennyiben menet közben ennek szükségét érezzük.

A 2013-as esztendőt az ittas járművezetés visszaszorítása évének nyilvánítottuk, hiszen a szeszesitaltól befolyásolt állapotban történő vezetés egyike a létező legnagyobb közúti veszélyforrásoknak. Ezen túlmenően a gyalogosokkal és a kerékpárosokkal is többet kívánunk foglalkozni, hiszen a tapasztalatok és a baleseti mutatók alapján sok a tennivaló ezeken a területeken. Különösen a kerékpárosok helyzete aggasztó, hiszen tavaly átlagosan számítva minden nyolcadik személysérüléses közúti balesetet kerékpáros okozott.

Február 27-én egy sajtótájékoztatóval nyitottunk, melyben a tavaszi közlekedés sajátosságaira és a kerékpáros közlekedés biztonságára hívtuk fel a figyelmet, majd hamarosan jön a motorkerékpáros szezonkezdet, és a Húsvét az ittas vezetés elleni kampányunkkal. Az előttünk álló feladatok sokaságára tekintettel kijelenthetem, hogy idén sem fogunk unatkozni

Köszönjük az interjút! 


Vissza
  • Történelmi...

    A közúti halálozások számának alakulása Magyarországon 1957 és 2018...  

  • Hogyan tovább...

    Az Európai Unió közlekedésbiztonsága az új évtizedben. Várható célok és...  

  • A biztonsági folyosó életet...

    Az Európai Közúti Biztonsági Tanács (ETSC) új rövidfilmjét eddig több mint félmillióan tekintették...