Figyelem!

A cikk egy évnél régebben készült, a benne szereplő adatok és tények a megírás idejének helyzetét tükrözik.
Egy kis szabályismeret
2018-04-08 21:10 | ORFK-OBB
Kerékpárosoknak szóló cikkünkben néhány hatályos közlekedési és biztonsági szabályt emeltünk ki a balesetek megelőzése érdekében.

Testi épségünk megóvásához, a gondtalan kerékpározáshoz elengedhetetlenül fontos, hogy a jármű biztonságos vezetésére képes állapotban legyünk, ismerjük a közúti közlekedés szabályait, és tartsuk is meg azokat. A szabályismeret és az önkéntes jogkövető magatartás elválaszthatatlan egységet képeznek, hiszen lehetetlen az előírásoknak eleget tenni, a szabályokat alkalmazni akkor, ha nem is ismerjük azokat.

 

A hatályos KRESZ külön fejezetben foglalja össze a kerékpáros közlekedésre vonatkozó speciális szabályokat, melyet életkortól függetlenül minden kerékpárosnak tudnia kell, aki a közúti forgalomban részt vesz. Az egyik legfontosabb szabály, hogy kerékpárral a kerékpárúton, vagy kerékpársávon haladjunk. Természetesen az előírás azokra a helyekre vonatkozik, ahol a kerékpáros infrastruktúra megfelelően kiépült.

 

Autóbusz forgalmi sávon csak akkor közlekedhetünk, ha ez a közúti jelzésből következik, egyébként az úttest jobb széléhez húzódva haladjunk. Járdán általában tilos kerékpározni, kivéve, ha lakott területen belül az úttest kerékpáros közlekedésre alkalmatlan. Ebben az esetben a gyalogos forgalom zavarása nélkül és legfeljebb 10 km/óra sebességgel a járdán is kerékpározhatunk

 

Kerékpárral az útpadkán, az úttesten és a járdán csak egy sorban szabad közlekedni. Tévhit az, hogy kerékpárral egyirányú forgalmú utcába bármikor be lehet hajtani, még a menetiránnyal szemben is. A médiában esetenként félreérthető közlésekkel szemben a valóság az, hogy egyirányú forgalmi úton, menetiránnyal szemben kizárólag akkor szabad kerékpárral közlekedni, amennyiben azt közúti jelzőtábla kifejezetten lehetővé teszi („Behajtani tilos” jelzőtábla alatti kiegészítő táblával).

 

Biztonságunk érdekében láthatóságunk és észlelhetőségünk mindenkor nagyon fontos. Ezért nappal, jó látási viszonyok esetén is ajánlott feltűnő színű, a közút környezetétől jól elkülöníthető ruházatot viselni, emellett a kerékpár jogszabály által kötelezően elírt tartozékainak egy része is jobb észlelhetőségünket biztosítja (első és hátsó lámpák, fényvisszaverők, küllőprizmák stb.). Gondoskodjunk tehát arról, hogy kerékpárunk rendelkezzen a kötelező felszerelési tárgyakkal, s azok üzemképesek legyenek.

Kerékpárral éjszaka és korlátozott látási viszonyok között lakott területen kívül csak abban az esetben szabad közlekedni, ha a kerékpáros fényvisszaverő mellényt (ruházatot) visel. A KRESZ konkrét tilalmakat is meghatároz a kerékpáros közlekedéssel kapcsolatban. A hatályos előírások szerint tilos:

 

- főútvonalon 12. életévét be nem töltött személynek kerékpározni;

- elengedett kormánnyal kerékpározni;

- kerékpárhoz oldalkocsit, valamint egyéb vontatmányt kapcsolni (kivéve a kerékpár-utánfutót);

- kerékpárt más járművel, illetőleg állattal vontatni;

- kerékpáron oldalra kinyúló, előre vagy hátra egy méternél hosszabban kinyúló, a vezetőt a vezetésben akadályozó vagy a személy- és vagyonbiztonságot egyébként veszélyeztető tárgyat szállítani;

- kerékpárral állatot vezetni (pl. kutyát sétáltatni).

A kerékpáros fejvédők köztudottan a passzív védelmi eszközök közé tartoznak, melyek arra hivatottak, hogy baleset bekövetkezése előzze meg a fejsérüléseket, vagy csökkentse azok súlyosságának szintjét. Ezáltal a fejvédő fontossága és hasznossága az élet és testi épség védelme területén megkérdőjelezhetetlen. A kerékpáros fejvédő védi viselője fejét, hiszen elnyeli az esetleges baleset, ill. ütközés során keletkező energia jelentős részét. Bár a fejvédő ma még nem kötelező kerékpáros biztonsági eszköz, használatát mindenkor és minden kerékpárosnak csak ajánlani tudjuk!

Az elmúlt években számos kiadvány jelent meg a kerékpáros közlekedéssel kapcsolatban, többek között az ORFK-Országos Balesetmegelőzési Bizottság, a Nemzeti Közlekedési hatóság, a Magyar Autóklub, és a Magyar Kerékpárosklub gondozásában. Ezek a kiadványok hasznos információkat, a biztonságos közlekedéshez nélkülözhetetlen ismereteket, továbbá megszívlelendő tanácsokat tartalmaznak, ezért javasoljuk megszerzésüket és elolvasásukat (a legtöbb anyag elektronikus változatban az Interneten is elérhető).

  


Vissza
  • Magyar rendőrtiszt a TISPOL...

    Zsinkai Elvira r. őrnagy személyében magyar tagja lett a TISPOL Végrehajtó...  

  • Uniós tagállamok...

    A legjobb közlekedésbiztonsági mutatóval az Egyesült Királyság rendelkezik, míg a bolgár és a román utakon a legnagyobb a halálozási...  

  • Minden esetben...

    Új preventív kampányt indított Nógrád megyében a Bátonyterenyei Rendőrkapitányság Városi Balesetmegelőzési...