Figyelem!

A cikk egy évnél régebben készült, a benne szereplő adatok és tények a megírás idejének helyzetét tükrözik.
Tehergépjármű balesetek jellemzői, II. rész
2017-10-20 09:14 | GI
Cikksorozatunk második részében a tehergépkocsi balesetek sűrűségét, valamint relatív baleseti mutatóját mutatjuk be.

Hazánkban a baleseti statisztikák tanúsága szerint a személyi sérüléssel járó közúti baleseteknek a tehergépjármű vezetők - több év átlagát alapul véve - a 9%-át okozzák. Köztudomású, hogy a tehergépkocsik közlekedésének jelentős kockázata van.  Ennek fő oka nem más, minthogy a nagy tömegű járművekkel való ütközés (vagy az általuk történő elütés) során a sérülési, illetve halálozási kockázat jelentősen nagyobb.

A három részből álló cikksorozatunk második részében a tehergépkocsi balesetek sűrűségét, valamint relatív baleseti mutatóját mutatja be. A cikk tartalma kivonatos részét képezi Jankó Domokos PhD „Tehergépkocsik forgalma és baleseti helyzete a hazai országos közúthálózaton 2015” című elemzésének.

 • Balesetsűrűség (BS) az országos közúthálózat útkategóriáin

Az egységnyi úthosszra számított balesetek számát – szaknyelven balesetsűrűséget (rövidítve: BS) – a következő táblázat tartalmazza. Minden balesetet számításba véve, legnagyobb a BS értéke (2015-ben) az elsőrendű főutakon, legkisebb pedig az összekötő és mellékutakon. A kis tehergépkocsik (3,5 t alatti) BS értéke szintén az elsőrendű főutakon, míg a nagy tehergépkocsik BS értéke az autóutakon a legnagyobb. A legkisebb BS adatokat mindkét tehergépkocsi kategória esetén az összekötő + mellékutakon találjuk.

 

Balesetsűrűség az országos közúthálózat útkategóriáin (2015)

 

Minden baleset

(Baleset/100 km)

Kis tehergépkocsi

(Baleset/100 km)

Nagy Tehergépkocsi

(Baleset/100 km)

Autópálya

39,3

8,6

7,2

Autóút

38,6

5,7

9,5

Elsőrendű főút

54,8

8,7

5,1

Másodrendű főút

45,6

6,4

3,6

Összekötő+mellékút

15,3

1,8

1,5

 

 • Balesetsűrűség a kiemelt autópályákon (2011-2015) közötti öt év alatt.

A 2011-2015 közötti öt év baleseti adatai alapján kiszámoltuk öt autópálya BS értékeit a 3,5 t-nál nagyobb megengedett össztömegű (nagy) tehergépkocsikra és az összes balesetre vonatkozó adatok alapján. Mindkét esetben az M1 autópályán volt a balesetsűrűség a legnagyobb és az M6 autópályán a legkisebb.

 • Relatív Baleseti Mutató (RBM) az országos (állami) közúthálózaton

Tekintettel arra, hogy az országos közúthálózatról részletes forgalmi mérési adatok is rendelkezésre állnak, erre az úthálózatra ki tudjuk számítani a forgalmi teljesítményre (futásteljesítményre) jutó balesetek számát, amit baleseti kockázati mutatónak is nevezhetünk. Ennél a számításnál az egységnyi futásteljesítmény egymilliárd járműkilométer. A 2015. évi forgalmi és baleseti adatokat és a számított kockázati mutatókat a következő táblázat tartalmazza.

Az eredmények azt mutatják, hogy az egy milliárd járműkilométerre vetített baleseti számok legkisebbek az autópályákon, illetve autóutakon és legnagyobbak az összekötő utakon. A különbség mintegy háromszoros. Az első- és másodrendű főutakon a kockázati tényező közel azonos és ha nem is lényegesen, de kisebb, mint az összekötő utakon, ahol gyakorlatilag a nagy tehergépkocsik átlagosan 10 millió jármű-kilométerenként okoznak egy balesetet.

A táblázatban személygépkocsikra vonatkozó „baleset/1 milliárd jkm” mutatókat is kiszámoltuk, a tehergépkocsik hasonló adataival történő összehasonlíthatóság kedvéért. Az országos közúthálózat minden egyes részhálózatán a személygépkocsik RBM értékei nagyobbak, mint a tehergépkocsik hasonló mutatói, vagyis a baleset okozás kockázata személygépjárművek esetén átlagosan nagyobb, mint tehergépkocsik esetén. Az autópályákon pl. az egy milliárd járműkm futásteljesítményenként, a tehergépkocsik átlagosan 19 illetve 31 balesetet okoznak, a személygépkocsik viszont ugyanezeken az utakon átlagosan 57 személysérüléses balesetet.

A legkedvezőtlenebb mutatójú összekötő utakon a személygépkocsik mutatója (246), 2,4 szer nagyobb, mint a nagy tehergépkocsikra vonatkozó mutató (100). A tehergépkocsi vezetők baleseti kockázata tehát az országos közúthálózat minden részhálózatán kisebb, mint a személygépkocsi vezetők kockázati mutatója.

 

Tehergépkocsi balesetek kockázati mutatói (2015)

ÚTKATEGÓRIA

Forgalmi

teljesítmény

(j/nap)*106

Okozott

balesetek

száma

Kockázat (RBM)

(Baleset/1 milliárd jkm/év)

 

teher

gépkocsi

<= 3,5 t

teher

gépkocsi

> 3,5 t

teher

gépkocsi

<= 3,5 t

teher

gépkocsi

> 3,5 t

teher

gépkocsi

<= 3,5 t

teher

gépkocsi

> 3,5 t

Személy

gépkocsi

Autópályán

4,188

4,981

48

34

31

19

57

Autóúton

0,945

1,129

7

19

20

46

45

Elsőrendű főúton

2,445

1,853

112

61

126

90

195

Másodrendű főúton

3,893

2,567

206

84

145

90

224

Összekötő + mellékúton

5,124

1,865

258

68

138

100

246

Teljes országos hálózaton

16,596

12,398

631

266

104

59

177

 

(Cikksorozatunk harmadik, egyben utolsó részében a tehergépkocsi balesetek természetét ismertetjük, azaz miként következtek be ezek a balesetek a különböző kategóriájú utakon) 


Vissza
 • Csaknem tízezer...

  Az egy hétig tartó nemzetközi sebességellenőrző kampány keretében hazánkban közel tízezer járművezetővel szemben indult...  

 • Baleseti helyzetértékelés július...

  2019. első hét havában gyakorlatilag valamennyi baleseti mutató kedvező értéket mutat az előző év azonos időszakával...  

 • Ismét nemzetközi ellenőrzés...

  A jövő héten a gyorshajtók kiszűrésére irányul a TISPOL „Speed” megnevezésű fokozott közúti ellenőrző akciója, mely kontinensünk túlnyomó részére kiterjed. ...