Figyelem!

A cikk egy évnél régebben készült, a benne szereplő adatok és tények a megírás idejének helyzetét tükrözik.
Egy méternyi biztonság!
2016-05-02 15:33 | GI
Mekkora a biztonságos minimális oldaltávolság kerékpáros előzése során? Hogyan tudjuk biztosítani előzés közben a kerékpáros biztonságát?

A közúti közlekedés szabályairól szóló, többször módosított és kiegészített 1/1975. (II.5.) KPM-BM együttes rendelet – közismert nevén KRESZ – a 34. §-ában foglalja össze az előzéssel kapcsolatos szabályokat. Az (1) bekezdés d/pontja alapján előzni abban az esetben szabad, ha: „az előzés során a megelőzendő jármű mellett megfelelő oldaltávolságot lehet tartani.”. A KRESZ tehát konkrét, centiméterben, vagy méterben meghatározott értékeket a biztonságos oldaltávolság tekintetében nem jelöl meg (a minimális értéket sem), ezáltal a szabályozás szubjektív megítélésre ad lehetőséget. 

(Megjegyzés: A cikk készítése előtt egy rövid ad-hoc felmérésre került sor, 20 fő megkérdezésével, mit tekintenek ők biztonságos oldaltávolságnak egy kerékpáros előzésekor. A megkérdezettek közös vonása, hogy mindenki rendelkezik „B” kategóriára érvényesített vezetői engedéllyel, s napi szinten vesznek részt jármű vezetőjeként a közúti közlekedésben. Az érintettek megkérdezése külön-külön történt, így egymás válaszait nem ismerték. A rutinosnak tekinthető járművezetők válaszai igen tanulságosak voltak. A többség szerint 30-40 cm már elegendő oldaltávolság a kerékpáros előzésekor (12 fő nyilatkozott így), míg 7 fő az 50-60 cm-es oldaltávolságot tartotta szükségesnek. Mindössze egyetlen személy volt, aki az előzőeknél nagyobb, 80-100 cm-ben jelölte meg a biztonságos oldaltávolságot, afölötti értéket senki nem említett.)

De hát milyen oldaltávolság tekinthető valóban biztonságosnak a kerékpáros előzése során? Ezt a kérdést számos weboldal feszegeti, és tartalmuk alapján a válaszok korántsem egységesek. A szakmai jellegű kerékpáros honlapok egy része ugyanakkor az egy méter minimális oldaltávolság megtartására hívja fel a figyelmet.
Közlekedésbiztonsági szempontból minimális alapelvként talán az fogadható el, hogy:
„Az egy nyomon haladó járművek – különösen a kerékpárok – előzésekor nagyobb oldaltávolságot kell tartani, számítva ezen járművek oldalirányú mozgására is. Az ilyen járművek előzésekor legalább az egy méter oldaltávolság tartása tekinthető biztonságosnak”
Szükséges ugyanakkor megjegyezni, hogy a kerékpáros testi épségének biztosítása a gépjármű nagyobb haladási sebessége esetén az oldaltávolság megfelelő növelését is szükségessé teszi (pl. lakott területen kívül kerékpáros előzése esetén). 
A követendő magatartás ilyen esetekben az, ha a kerékpáros előzése során a gépjármű lehetőleg teljes terjedelmével áttér a menetirány szerinti bal oldalra, majd az előzés befejezését követően, a kerékpárostól biztonságos távolságra tér vissza a jobb oldali forgalmi sávba (90 km/h sebességgel haladva az előzendő kerékpáros mellett tartott, akár 2 métert is meghaladó oldaltávolság korántsem tekinthető túlzottnak). Ha a kerékpáros biztonságos megelőzésére lehetőség nincs, akkor a haladási sebességet csökkenteni kell, és meg kell várni, amíg az előzés akadálya elhárul (pl. a szemből érkező jármű elhalad). 
Amennyiben a feltételek adottá válnak, az előzést – immár biztonságos körülmények között – végre lehet tartani. (Ne feledjük: néhány másodperc időveszteség soha nem érhet fel annak a kockázatával, hogy más életét, vagy testi épségét veszély fenyegesse!). A kerékpáros előzése esetén tartandó biztonságos oldaltávolsággal kapcsolatban a nemzetközi gyakorlatban is számos példa található. Az Európai Közúti Biztonsági Charta a minimális oldaltávolság mértékét 1 méterben jelöli meg, de kívánatosnak az ennél nagyobb, legalább a 1,5-2 méteres oldaltávolságot tartja. 


Vissza
  • Ajtónyitásos kampány...

    A gépjárművezetők 13%-a soha nem néz körül, mielőtt megállást követően kinyitja az ajtót....  

  • Tragédia...

    A robbanómotor meghajtású kerékpárok vezetése speciális kockázatokkal...  

  • Csaknem tízezer...

    Az egy hétig tartó nemzetközi sebességellenőrző kampány keretében hazánkban közel tízezer járművezetővel szemben indult...